De waarheid

Een poosje geleden alweer met een reis van een christelijke organisatie naar Israël geweest. We gingen naar historische Bijbelplaatsen, orthodoxe Bijbelschool bezocht, naar een synagoge geweest, meegeholpen in een gaarkeuken, heilige plaatsen bezocht etc. we hebben een hoop gezien en gehoord, één en ander onder deskundige leiding. De nadruk lag een beetje op het verstevigen van contacten met orthodoxe Joden en hun instellingen. Men sprak over onze broeders en over de God van Israel die ook onze God is. Daarnaast werd in gesprekken en Bijbelstudies verwezen naar de Bijbelse toekomst van het volk Israël, “gans Israël” zou toch behouden worden? God gaat zijn weg wel met Israël en daar hoeven wij en kunnen wij niet veel aan doen, was de teneur. Een messias belijdende groepering of gemeente hebben we niet gezien. Een licht gevoel van onbehagen bekroop mij maar ik kon er ook niet echt mijn vinger opleggen en ik besloot om na de reis mij eens te gaan verdiepen in het fenomeen “Israël”.

Het onderwerp ‘Israël’ is in deze dagen zeer actueel. De Israël-itus neemt zienderogen toe en het is van belang om deze ter discussie te stellen. Bij een groot deel van de christenen wordt hun mening gevormd door de gemeente waarbij ze zijn aangesloten, ook vaak op basis van emotionele gronden, en hun voorliefde voor Israël. Men neemt visies over van iemand met gezag zonder dat men beseft dat ook iemand met gezag zich kan vergissen. We nemen vaak iets voor waar aan zonder de inhoud te beproeven. Overigens, sympathie voor Israël vanwege historische banden met dit volk en de situatie waarin het volk zich op dit moment in bevindt is niet verkeerd. Het hedendaags Israël heeft ons gebed nodig, ook voor Israel is Jezus Christus aan het kruis gestorven.

Waarom deze site?

En als je over Israël spreekt, spreek je ook over de eindtijd. Israel en de eindtijd zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En net zo als de Israël-itus toeneemt, neemt ook de eindtijdgekte toe, je kan geen christelijke krant of blad opslaan of er staat wel iets in over eindtijd of iets wat daarmee in verband staat. Ook de christelijke tv en radio programma’s laten zich niet onbetuigd en gaan mee in deze hoos. Als een rode draad daar doorheen loopt de spoedige terugkomst van Jezus. Alle ogen zijn gericht op Israël, oude profetieën worden uit de kast gehaald, het is binnenkort afgelopen.

Maar wanneer je over de eindtijd spreekt, spreek je over Mattheüs 24. Dit hoofdstuk wordt wel het hart van de profetie van het nieuwe testament genoemd. Heel het nieuwe testament draait om Mattheüs 24. Begrijp je Mattheüs 24 goed, dan zul je de rest van het nieuwe testament ook beter gaan begrijpen, inclusief het boek Openbaring. Er zal een nieuwe wereld voor je open gaan.

Deze website behandeld Mattheüs 24 vers voor vers. Ik raad je aan je oude vooringenomen standpunten los te laten en deze verhandelingen stuk voor stuk nauwkeurig te lezen, en als je het nog niet goed begrijpt, lees het opnieuw. Het zal je geloofsleven totaal op de kop zetten.

Voor verdere studies over het onderwerp eschatologie ofwel de leer van de eindtijd, zie website www.zoekdewaarheid.nl.

En dan nog dit……
Neem niet alle dingen die hier zijn geschreven aan als het evangelie van de waarheid; maar zoek de waarheid (Handelingen 17:11), en toets alles (1 Thessalonicenzen 5:21), en maak er ernst mee u wel beproeft ten dienste van God te stellen, je altijd laten leiden door de Geest van God (1 Korinthiërs 2:9-13). En denk er aan, laat je niet leiden door je eigen inzichten of door mijn inzichten, maar vertrouw op de Here en ken Hem, en Hij zal al uw paden recht maken (Spreuken 3:5-6), want dit is de enige ware weg om de diepe dingen van de Here te kennen.

Ik bid dat deze studies je zullen helpen om de waarheid van Gods Woord te begrijpen. Mag God je rijkelijk zegenen.

The further a society drifts away from the truth, the more it will hate those that speak it.

(George Orwell)

Anne Salomons